Македонија
8. July 2020 - 13:04

Македонија ги затвора границите - Србија, Косово Бих и Црна Гора во земјава само со тест