Живот
8. November 2016 - 16:10

Ловеше риба, а змијата почна да му лази по ногата - Нема да верувате што се случи

Змиите се чести гости и другари на риболовците.

Глетката змија како се мота во водата е сосем вообичаена појава, но ретко се случува да дојде до контакт.

Но овој риболовец беше многу мирен додека змијата му ползеше по ногата.