Македонија
25. November 2020 - 14:28

Ковид-19 ги оштетува бубрезите на секој петти заболен пациент