Македонија
24. November 2016 - 8:57

Конференција „Зајакнување на соработката меѓу правосудните институции од Западен Балкан“

Под мотото „10 години професионална правосудна обука“ во чии рамки се одржаа повеќе настани, а по повод одбележувањето на десетгодишнината од постоењето на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, денеска и утре во Скопје, ќе се одржи регионална конференција на тема “Зајакнување на соработката помеѓу правосудните институции од земјите во Западен Балкан”.

Целта на конференцијата е да ги обединат директорите на институциите за правосудна обука од Западен Балкан и низ презентации на досегашните достигнувања да се разменат идеи за понатамошно зајакнување на соработката помеѓу овие институции.

Конференцијата ќе ја отворат директорката на Академијата, Анета Арнаудовска, генералниот секретар на Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН, Војчех Постулски и раководителот на Секторот за фондови, ГИЗ – Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа – Правна реформа, Кристофер Вил.

На конференцијата најавено е присуство на директорите на институиците за правосудна обука од Хрватска, Турција, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, директорите на Европската академијата за јавна администрација (ЕИПА) од Луксембург и Академијата за европско право (ЕРА), генералниот секретар на Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН, претставници од Советот на Европа, Регионалниот совет за соработка, како и претставници на органите и телата на Академијата за судии и јавни обвинители. 

Конференцијата е во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, а во соработка со Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – правна реформа (ГИЗ).