Македонија
7. November 2015 - 16:36

Конференција за климатските промени во Прилеп

Прилеп, за прв пат годинава, се вклучи меѓу десетте општини во кои се реализира прокетот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени – “Климата се менува, од нас зависи”. Преку денешниот хепениниг, во Училницата на тркала, на Плоштадот “Александрија”, младите прилепчани од 10 до 17 години имаа можност интерактивно да се едуцираат околу подигањето на јавната свест во зачувувањето на климата на локално ниво.
     
Вчера, Училницата на тркала, “Климата се менува, од нас зависи”, престојуваше и во општина Кривогаштани.
Проектот се спроведува од Милиеуконтакт – Македонија.