Бизнис
25. February 2016 - 8:41

Kонференција за ефектот на странските директни инвестиции врз економијата

Kонференција на тема „Ефектот на субвенционираните странските директни инвестиции врз македонската економија“ ќе се одржи денеска во Скопје во организација на Здружението на млади аналитичари и истражувачи.

Целта е да се изнесат јавни размислувања и заклучоци на релевантни говорници за странските директни инвестиции, со што би се помогнало во креирање на подобри јавни политики.

Здружението на млади аналитичари и истражувачи е основано од седум статистичари чија основна дејност е изработка и спроведување на статистички и економетриски истражувања кои ќе служат како база за градење на јавни политики и информирање на истражувачката и пошироката јавност.