Македонија
11. јуни 2018 - 15:00

Конференција во Виена: Учеството на јавноста во креирање на политиките на Западен Балкан

Учеството на јавноста во креирањето на политиките на земјите од Западен Балкан е тема на конференција која се одржува од денеска во Виена, на која учествуваат раководители на оддели од министерствата за правда, министерствата за администрација и јавна управа и министерствата за европски интеграции на земјите од регионот.

Конференцијата ја организираат Регионалниот совет за соработка (РСС) заедно со Регионалната школа за јавна управа и Центарот за истржување на јавната управа од Австрија.

Целта на Конференцијата е да се подигне свеста кај властите во земјите од Западен Балкан за зголемување на стандардите за вклучување на јавното мислење при креирањето на политиките што ги спроведуваат владите и нивните министерства.

Притоа ќе биде дискуирано и околу неодамна усвоената препорака за учество на јавноста во креирањето политики на Западен Балкан, донесена од министри на шесте земји од регионот.

На Конференцијата ќе се претстави и дистрибуира цел сет на повеќејазични материјали за информирање на јавноста и подигање на свеста - леток со препораката, видео материјал и брошура, со цел анимирање на јавноста околу оваа проблематика.

Според истражувањето на јавното мислење што го спроведува РСС секоја година - Балкански барометар 2017, само осум отсто од граѓаните во земјите во регионот учествувале на јавни протести, пет отсто јавно ги коментирале владините одлуки на социјалните мрежи, а само три отсто учествувале во јавни расправи.