Бизнис
21. April 2016 - 19:47

Компаниите од ТИРЗ имаат предлози за подобрување на бизнис климата

Поедноставни административни процедури за  поефикасна работа на компаниите. лоцирани во зоните. За подобра бизнис клима тие денеска доставија  21 предлог до Владата. Бараат  одредени услуги кои можат да ги користат  во технолошко индустриските развојни зони, унапредување во  делот на меѓународни трговските договори, како и работење во индустриските зелени зони лоцирани во општините. Овие теми се дополнување на досега одржаните седници од областа на  животна средина особено во делот на решавање на различен вид на отпад, царинското работење во и надвор од ТИРЗ овите , работните односи, образование и обука, мерки на вработување на работна сила, финансиско и девизно работење, меѓународен сообраќај, работни дозволи и престој на странци, се наведува во соопштението од  кабинетот на вицепремиерот Пешевски.

Според него – компаниитер лоцирани во зоните имаат големо влијание во вкупниот економски раст, каде бројот на вработени постаојано расте и според плановите  фгодинава ќе дистигне 34 илјади лица. Извозот од година во година е се повисока, а значјако е што се менува и структурата, односно се извезуваат производи со повисока додадена вредност.,

Странките компании се задовоолни  од ваквиот начин на работа со Впадата , каде директно,  неколку пати годишно своите сугестии и предлози можат да им ги изнесат на владините престсавници. До сега се доставени над 100 предлози, од кои прифатени и имплементирани се над 70%., а останатите се во тек на реалзиација.

Инаку вакви средби почнаа да се се одржувбаат од септрември 2014 та година.