Бизнис
13. March 2019 - 19:52

Климата ќе се влошува, потребни се системи за рано предупредување

Климата ќе се влошува а најголем губитник од тоа ќе биде земјодлеството. Земјата мора да инветсира во современи системуи за ранбо предупредување од временски непогоди.