Бизнис
13. September 2016 - 8:57

Кампања за енергетски конкурентно и одржливо стопанство

Со обука за начините и можностите за идентификација, подготовка и реализација на мерки за  енергетска ефикасност Министерството за економија ќе укажува на потенцијалот за штедење енергија во малите и средни претпријатија.

Обуката што почнува денеска е почеток на кампањата „Развој на енергетски конкурентно и одржливо стопанство - ЕКОС“ на Министерството за економија, што ќе ја спроведува Центарот за енергетска ефикасност МАЦЕФ.

Обуката е наменета за технички лица одговорни за тековно работење и одржување опрема во производни одделенија и објекти во надлежност на претпријатија.