Живот
5. August 2016 - 16:11

Kалендарот кој добро ни е познат има грешка

Во Европа, а подоцна и во целиот свет се употребува календарот кој ги носи имињата на римските богови, меѓутоа има една „мала" грешка.
 
Имено, календарот кој добро ни е познат, ги носи имињата на месеците дадени псоред римските богови, Јанус, Фебрус, Марс, Маја, Јунона. За две имиња, за два месеца се виновни и царевите Јул и Август. Името на април доаѓа од глагол, Aperire на латински, што значи разоткривање, додека останатите месеци имаат нумерички имиња.
 
Имено, грешката е во нумеричките имиња, во септември. Во стариот римски календар имало седум месеци, а септември бил токму седми. Денеска е деветти месец во календарот. Тоа се случило откако биле воведени двата месеца со имињата на царевите.
 
И така, целиот свет денеска се води по овој календар.

Ново на Сител