Македонија
13. September 2021 - 21:19

Како до реформа на системот за управување со кризи?

Работната група која Владата треба да ја формира за да донесе мерки за поефикасно справуавње со кризи доаѓа во вистинско време, сметаат дел од експертите. професорот за безбедност  Ѓуровски  вели дека работата група, треба да се води по пракса од другите змеји кога ставува збор за справуавње со непогоди, Дополнитлено, тој смета и дека Центаорт за упавиавње со кризи и Дирекцијата за заштит аи спасување треба се обединат под една капа.

Најважно за справување соскризи е превенцијата но и  раната детекција на евентуална кризна состобај, смета тој.

Ѓуровски вели и дека потребное решение со кое локалната самоуправа ќе има своја улога во справувањето со кризни состојби.