Живот
4. July 2020 - 9:38

Како да се заштитите на плажа и кои се мерките што треба да се почитуваат

Поблиската и подолга интеракција со луѓето кои не живеат заедно го зголемува ризикот од зараза со корона вирусот.

Колку повеќе поединец комуницира со луѓе со кои не живее и колку е поблиска и подолга секоја интеракција, толку е поголем ризикот да се заразат со вирусот Ковид-19. Овие три сценарија покажуваат како ризикот од ширење на вирусот на плажа може да оди од ниско на високо ниво.

Најнизок ризик: Вработените и посетителите на плажа остануваат најмалку 6 метри подалеку од луѓето со кои не живеат. Вработените и посетителите на плажа не делат храна, опрема, играчки или материјали со луѓе со кои не живеат.

Повеќе ризик: Персоналот и посетителите на плажа се приближуваат – помалку од 6 метри од луѓето со кои не живеат, но живеат во иста локална област (локалната област може да биде град или округот). Вработените и посетителите на плажа го ограничуваат нивното споделување храна, опрема, играчки или материјали со други – на пример, тие споделуваат само со сосед од соседството.

Највисок ризик: Посетителите од персоналот и од плажа се приближуваат – помалку од 6 метри од луѓето кои живеат во различно подрачје (различна област може да биде друг град или област) каде ширењето на вирусот може да биде поголемо. Вработените и посетителите на плажа слободно ја споделуваат својата храна, опрема, играчки или материјали со други, дури и со луѓе што не ги знаат.

Менаџерите на плажите може да ги разгледаат следниве стратегии за да ги охрабрат персоналот и посетителите да практикуваат однесувања што го забавуваат ширењето на вирусот.

Да останете дома кога е потребно

– Обучете ги персоналот и посетителите на плажа за тоа кога треба да останат дома или да се изолираат и кога ќе можат да се вратат на работа или на плажа.

– Препорачајте на персоналот и посетителите на плажа да останат дома или да се изолираат доколку имаат симптоми на Ковид-19, им е дијагностицирано ковид-19 или чекаат резултати од тестот Ковид-19.

– Препорачајте на персоналот и посетителите на плажа кои биле изложени на некој со Ковид-19 во последните 14 дена да останат дома и да го следат нивното здравје.

– Консултирајте ги критериумите на CDC (Центар за контрола и превенција на болести) при одлучувањето какви политики за враќање на работа и враќање на плажа треба да ги усвојат вработените и посетителите на плажа кои имаат симптоми на Ковид-19, кои позитивно се тестирале за Ковид-19 или кои биле изложени на некој со Ковид-19.

– Развијте политики што ги охрабруваат болните вработени да останат дома без страв дека ќе бидат казнети или ќе изгубат работа и ќе обезбедат вработените да бидат свесни за овие правила.

Социјално дистанцирање

– Социјалното растојание — персоналот и посетителите на плажа треба да останат најмалку 6 метри (и во водата и надвор од водата) од луѓето со кои не живеат.

– Треба да се направат исклучоци кога треба да се спаси вознемирен пливач, да обезбеди прва помош или да изврши кардио-пулмонална реанимација (CPR); или евакуација на целата плажа заради итен случај.

– Ограничете го зафаќањето на мали простори (како што се бањи и центри за посети) за да им се олесни на персоналот и на посетителите на плажа да останат најмалку 6 метри подалеку од луѓето со кои не живеат.

– Да им се пепорача на персоналот и посетителите на плажа да делат превоз-транспорт само со луѓе во нивното домаќинство.

Покривки за лице-ткаенини

– Препорачајте ја употребата на прекривки за лице од ткаенини кај вработените и посетителите на плажа. Покривките за лице треба да се носат кога е возможно и се најважни во моментите кога социјалното растојание е тешко да се одржи.

– Советувајте ги оние што носат крпи за лице да не ги носат во вода, затоа што може да биде тешко да дишат кога ќе се навлажни. Ова значи дека е особено важно да се одржи социјалното растојание во водата.

– Навлаките за лице на ткаенината не треба да бидат поставени кај деца помлади од 2 години или секој што има проблеми со дишењето или е во несвест, неспособен или на друг начин не може да ја отстрани покривката без помош.

– Треба да се обезбедат информации за целиот персонал за правилна употреба, отстранување и миење ткаенини на лицето. Поединците треба често да се потсетуваат да не ја допираат ткаенината и да ги мијат рацете често.

– Ткаенините се наменети да ги штитат другите луѓе во случај ако носителот не знае дека е инфициран/заразен затоа што тој или таа немаат симптоми. Ткаенините не се хируршки маски или респиратори. Покривки за лице не се опрема за лична заштита.

Хигиена на раката и респираторна етика

– Препорачајте го миењето на рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди. Доколку сапун и вода не се лесно достапни,

– Возрасните и постарите деца кои можат безбедно да користат средства за дезинфекција на рацете-оној што содржи најмалку 60% алкохол.

– Средства за дезинфекција на рацете може да не бидат толку ефикасни кога рацете се видливо валкани или мрсни, може да биде корисно пред апликација на крема за раце.

– Обезбедете преносни станици за миење на рацете: безбедна (како што се пиење) вода, сапун со диспензерот, хартиени крпи со диспензер и садови за ѓубре без допир (по можност со капак). Преносни станици за миење раце можат да понудат повеќе можности за персоналот и посетителите на плажа да ги мијат рацете.

– Препорачајте им на персоналот и посетителите на плажа да се покриваат при кашлање, со марамче или да ја користат внатрешноста на лактот, искористеното марамче да го фрлаат во ѓубре и да ги мијат рацете веднаш со сапун и вода најмалку 20 секунди. Користете распрскувач за раце што содржи најмалку 60% алкохол, доколку сапун и вода не се достапни.

Соодветни материјали

– Поддржете ги секојдневните заштитни мерки со обезбедување на соодветни материјали, вклучително сапун и вода, хартиени крпи, диспензери, лименки за отпадоци од допир (по можност), ѓубре, покривки за лице за ткаенини (по можност) и рачен распрскувач што содржи најмалку 60% алкохол.

Знаци и пораки

– Објавувајте знаци, на многу видливи локации (како паркинзи и тоалети), за да промовирате секојдневни заштитни мерки и да опишете како да го забавите ширењето на вирусот (на пример, да останете дома, да одржувате социјално растојание и правилно да носите крпа за лице).

– Емитувајте редовни најави за забавување на ширењето на вирусот на музичките системи или со мегафон.

– Вклучете пораки (на пример, видеа) за однесувања кои спречуваат ширење на вирусот при комуникација со посетителите на плажа (како на пример на веб-страници, е-пошта и социјални медиуми).

– Пронајдете бесплатни CDC печатени и дигитални ресурси на различни јазици во центарот за ресурси за комуникација на CDC.