Бизнис
10. December 2015 - 14:50

Издадени 326 одобренија за градење во октомври

Во октомври годинава се издадени 326 одобренија за градење, што е за 35,3 проценти повеќе во однос на октомври лани, објави денеска Државниот завод за статистика. 

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 5.050.934.000 денари што е за 52,9 проценти повеќе во однос на октомври минатата година. 

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 187 (57,4 проценти) се наменети за објекти од високоградба, 45 (13,8 проценти) од нискоградба и 94 (28,8 проценти) за објекти за реконструкција.  

Од 326-те објекти, на 202 (62 проценти) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 124 (38 проценти) објекти  инвеститори се деловни субјекти.  Во извештајниот период е предвидена изградба на 869 станови, со вкупна корисна површина од 69.474 метри квадратни.