Македонија
20. February 2017 - 13:24

Издаден комплет ковани пари за колекционерски цели „Триптех“

Народната банка на Република Македонија издаде и пушти во оптек комплет ковани пари за колекционерски цели „Триптих“. Комплетот го сочинуваат ковани пари насловени „Исус Христос“, „Богородица“ и „Св. Никола Чудотворец“. Изработени се од сребро и се во форма на правоаголник. 

На аверсот, во централниот дел од монетите е прикажан грбот на Република Македонија и натписите: „10 денари“ и „Република Македонија“ (на македонски јазик), како и годината на издавање „2017 година“. Околу грбот има украс по должината на периметарот. На реверсот, во централниот дел од монетите, се прикажни портретите на Исус Христос, Богородица и „Св. Никола Чудотворец“.

Цената на комплетот ковани пари „Триптих“ изнесува 4.500 денари.

Кованите пари за колекционерски цели издадени од Народната банка се законско средство за плаќање во Република Македонија.