Македонија
2. August 2021 - 10:39

Иванов: Ќе не има ли тогаш кога ќе не нема – ако не немаше токму тогаш кога требаше да не има?

„Ќе не има ли тогаш кога ќе не нема – ако не немаше токму тогаш кога требаше да не има?“- Гане Тодоровски

Историјата ќе суди за тие што го следеле патот, го исполнувале заветот и не се откажувале од светлината на Илинден, светлина која многумина се обидувале да ја попречат за да не стигне до идните поколенија.

За многу години Илинден!

Нека ни е вековита слободата, независноста и сувереноста!

Да живее Република Македонија! “-  изјави Ѓорге Иванов на Фејсбук.