Македонија
10. April 2020 - 19:47

Искуства на македонскиот лекар Магдалена Влахова како Германија се справува со епидемијата од Ковид-19