Македонија
28. January 2022 - 16:44

Интернационалната полициска асоцијација обезбеди помош за социјално загрoзени семејства во Охрид

Интернационалната полициска асоцијација регион Охрид, денеска, на 33 социјално загрозени семејства од Охрид, им донираше социјални пакети со прехрамбени производи. Хуманитарната акција како дел од програмските цели и определби на Интернационалната полициска асоцијација, беше реалииорана со помош на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид.

- На овој начин, членовите на Интернационалната полициска асоцијација  Охрид, ја покажаа својата хуманост, што ќе биде постојана во натамошното работење и ќе се реализира и во Струга, Кичево и Дебар, како подрегиони на Интернационалната полициска асоцијација регион Охрид, информираше м-р Стефан Димоски, Претседател на ИПА регион Охрид.

Интернационалната полициска асоцијација е независно тело составено од членови на полициската служба, без разлика дали се во активна служба или пензија, и без разлика на ранг, пол, раса, боја, јазик или религија. Тоа е цел за да се создаде обврска кон пријателство и да се промовира меѓународната соработка врз основа на начелата утврдени во декларацијата за човекови права усвоена од страна на Генералното собрание на ОН во 1948 година. Мотото на ИПА е SERVO PER AMIKECO-СЛУЖИМЕ НИЗ ПРИЈАТЕЛСТВО.