Македонија
8. November 2015 - 17:03

Инфраструктурни проекти за подобар живот

Локалните власти во Неготино ја подобруваат патната мрежа во општината.. Се градат патните правци кои водат до излетничкиот локалитет Бела вода и селото Вешје.. До овие населени места до сега се стигнуваше само со теренско возило..

Освен побрза комуникација, изградбата на двете делници ќе овозможи и развој на локалниот туризам..

Подобрувањето на патната инфраструктура во неготинско се реализира преку програмата за рурален развој.. Изградбата на двата патни правци чини околу 500 илјади евра..

Асфалтирањето на локалните патишта во неготино го помага и локалната самоуправа.. Пари се обезбедуваат и преку проекти за прекугранична соработка..