Македонија
14. November 2017 - 14:13

Именувани нови седум в.д. директори на три средни и четири основни училишта во Прилеп

Градоначалникот на Прилеп, Илија Јованоски именуваше нови седум вршители на должноста директори на три средни и четири основни училишта, соопштуваат од Кабинетот на прилепскиот градоначалник 
 
За нов в.д. директор на СОУ„Ѓорче Петров“ е именуван Страшо Ѓорѓиоски на местото од досегашниот директор Дејан Димоски, а нов в. д директор на СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“ е поставена Билјана Маркоска на местото од Васил Гајтаноски. Димитријанка Манолева е нов в.д директор на СОУ „Орде Чопела“ на местото од досегашната директорка Елизабета Трајкоска.
 
На ООУ „Гоце Делчев“ денеска за нов в.д. директор е поставен Веле Ѓорѓиоски, кој го замени досегашниот директор Трајче Каралиоски. На ООУ „Кочо Рацин“ нов в.д. директор е Зора Чадамова на местото од Петре Крагуески, во ООУ „Круме Волнароски“ во селото Тополчани за в.д. директор е именувана Јасмина Караниколова на местото од Дејан Бунтески, а за нова в.д директорка во ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“ е назначена Кети Стевананџија  на местото од досегашниот директор Николче Кузески.