Бизнис
10. September 2019 - 16:58

Градоначалниците искористиле 98% од парите овозможенио од проекти на ЕУ

Градоначалниците потрошиле 98% од парите на ЕУ наменети за подобрување на руралната инфраструктура. Се работи за 135 проекти со вкупна врендост од над 20 милиони евра во 78 општини. Со парите рехабилитирани се над 150 киломеѕтри локални патишта, над 400 деца добија нови градинки во своите места на живеење, над 24.000 домаќинства добија современи водоводи.

Високата реализација од 98% од парите покажува дека ако се ангажираат, општините можат да постигнат резултати во работењето.

Европската унија најавува поддршка за руралните локални самоуправи и во слендиот период. Новата кампања ќе биде насочена кон зачувување на животната средина.

Прокетот се имплементираше со поддршка на Светска банка од каде најавуваат нова кредитна линија за изгрдба на лолани патишта. 

Од вкупно над 21 милион евра во 15 милиони евра обезбеди ЕУ, а остатокот се од државниот буџет.