Македонија
24. November 2015 - 9:09

Форум за заштита на нематеријалното културно наследство

Форум  на тема „Заштитата на нематеријалното културно наследство во Република Македонија: Загрозеност и процена на ризиците“ ќе се одржи денеска во Скопје. 

Организатори на форумот се невладината организација Македонски национален комитет на Синиот штит во партнерство со Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математички факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.