Македонија
1. July 2020 - 21:03

Европската Комисија го усвои предлогот на преговарачката рамка