Бизнис
1. December 2021 - 16:39

Енергетската криза ќе се продолжи за 6 месеци