Бизнис
16. October 2017 - 13:43

Економската состојба на деловните субјекти подобрена, се очекува раст на вработувањата

Економската состојба на деловните субјекти минатиот месец била поповолна во однос на август 2017 и септември 2016 година, сметаат менаџерите. Според нив, се очекува бројот на вработени да расте.

Како што соопшти Државниот завод за статистика, повикувајќи се на оценката на менаџерите, обезбеденоста на производството со порачки во септември 2017 во однос на август 2017 година е понеповолна. Понеповолни се и очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци, додека залихите на готовите производи сe намалени во однос на август 2017 година.

Според раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во септември 2017 година е за 0,1 пероцент повисок во однос на претходниот месец, а во однос на септември 2016 година е зголемен за 1,4 отсто.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во септември 2017 година е 65,4 отсто. Најголемо влијание на ограничувањето на обемот на прозводството имаат недоволната странска побарувачка, 21,3 отсто, недостигот на квалификувана работна сила, 19,6 проценти, недоволната домашна побарувачка, 17,5 отсто, и неизвесното економско опкружување, 11,7 проценти.