Живот
14. October 2016 - 23:57

Дух снимен во езеро?

Џејсон со својот пријател го посматрал езерото кога воочиле нешто невообичаено.

Тоа нешто личи на дух кој оди по површината на водата.

„Дури и да е брод, што штрчи така од брановите“, се прашува Аселин.