Македонија
19. April 2016 - 19:14

До 30 јуни поднесување барања за финансиска поддршка на земјоделски стопанства

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите земјоделски стопанства дека поднесувањето на барањата за финансиска поддршка во земјоделството е во тек и ќе трае до 30 јуни.

- Во овој период се поднесуваат барања за растително производство и тоа за: површини со поледелски и градинарски култури, одржување на лозови и овошни насади, како и производство на сертифициран семенски и саден материјал. За сточарското производство се поднесуваат барања за одгледување на: говеда, овци, кози, свињи, пчели, живина, информира Агенцијата. 

Корисници на финансиската поддршка се земјоделски стопанства кои се впишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и ги исполуваат сите услови кои се пропишани во Законот за земјоделство и рурален развој, Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година и Уредбата за директни плаќања за 2016 година.

- Првпат оваа година овозможивме барањата да се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите, со пристапување во системот преку веб-страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk со избор на делот „Директни плаќања е-барање“, соопшти Агенцијата. 

Сите детали за мерките, утврдените критеруми, потребните документи, висината на финансиската поддршка и за начинот на поднесување на барањата по електронски пат се опишани во упатства за корисниците кои се достапни на македонски и на албански јазик во електронска форма на веб-страната на Агенцијата, како и во печатена форма.

За деталите во однос на електронското барање заинтересираните  може да ги контактираат вработените во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на телефонските броеви: 02/3097-489, 02/2445-805, 070/418-869 и 070/418-870, како и на електронската адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk или во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството каде што може да ги подигнат и бесплатните примероци од упатствата за корисници.