Бизнис
28. March 2016 - 19:47

Десетици бесплатни проекти за повеќе категории граѓани

Бесплатен јавен превоз 4 пати  неделно, бесплатна железница два пати месечно., бесплатна  бања  и викенд. Ова се поволностите кои можат да ги користат околу 300 илјади пензионери. Владата со низа проекти го подобрува стандарот на  граќаните. Покрај поволностите за повозрасние, бесплатна железница ожат да користат и младите до 27 години, студентите секој четврток можат да се возат со жичарницата на Водно, и да ги посетат театрите  и музеите без да платат . Средношколшиоте имаат бесплатна среда  за сите влезници во културните установи Имаат можност и бесплатно да студираат оние кои ќе се запишат на еден од најдобрите 100 универзитети во светот. Најдобрите студенти имаат беспалтно патување во Париз, Венеција и Барцелона.  Владата обезбеди бесплатно учабници за сите ученици во основно и средно , како и беспалтен презво за они кои учат во училишта оддалечени над 2,5 киломтери. Имаат и бесплатни спортски треензинси децата од социјално ранливи сеејства. Заштедите се значителни -  годишно речиси  200 евра

Покрај овие проекети, Владата овозможи и бесплатна изработка на геодетски елборати за социјалните група граѓани, како и бесплатни идејни решенија и основни проекти за 6 типови за изградба на куќи. Руралните средин имаат бесплатен пристап до интернет, бесплатни курсеви за компјутери,  за изучивање странски јазици, бесплатни стручни совети за земјоделците и бесплатна правна помош. Исто така владата обозможи бесплатно ин витро, едукација на докторите во странство,  беспалтни петто и 6то валентни вакцини, бесплатна  мамографија, фолна киселни, беспални гинеколошки и мокробиолошки прегледи..

Поволностите кои ги користат покрај пензионерите и околу 100 илјади средношколци, 60 илјади студенти, стотина илјади земјоделци и  над 150 илјади семејства  ќе продолжат и во иднина.