Живот
11. January 2017 - 20:23

Децата масовно си го кршат палецот - Нов опасен тренд на интернет

Младите генерации од година во година покжауваат колку им е досадно и се натпреваруваат кој ќе смисли поболна идеја за забава. Еден од поновите трендови меѓу децата е кршење на палецот и тоа сами на себе. Фотографиите доволно зборуваат за себе и за опасниот тренд кој се појавил помеѓу децата.