Македонија
23. јуни 2016 - 17:40

Чавков и Андоновски во посета на специјалните единици на МВР

Министерот за внатрешни работи м-р Митко Чавков и директорот на УБК Љупчо Андоновски со претставници на потесниот колегиум во касарната Илинден и Ѓорче Петров ги посетија специјалните единици на МВР - ЕСЗ Единица за специјални задачи и ЕБР - Единица за брзо распоредување.

Како што соопштуваат од МВР, за време на посетата беа реализирани активности согласно програмата за работа и обука на единиците, а воедно беа опфатени и тематски содржини од делокругот на специјалните обуки и материјално-техничките средства неопходни за успешна реализација на активностите и планот за работа на единиците.

 

cavkov ebr esz

cavkov ebr esz1

cavkov ebr esz2

cavkov ebr esz3

cavkov ebr esz4

cavkov ebr esz5

cavkov ebr esz6

cavkov ebr esz7

cavkov ebr esz8

cavkov ebr esz9

cavkov ebr esz10

cavkov ebr esz11