Македонија
9. December 2021 - 12:33

Борбени воздухоплови на НАТО ќе летаат над Скопје