Македонија
7. April 2016 - 19:32

Анкетниот лист на претседателот на ВМРО - ДПМНЕ се наоѓа на сајтот на ДКСК