Бизнис
12. September 2016 - 19:52

Афирмација на медијацијата за решавање на деловните спорови

Стопанската комора ја афримира медијацијата како начин на решавање на деловните спорови.

Овој начин за надминување на проблем е поевтин и пократок.

За разлика од скапите и долги судски спорови, искуството покажува дека со медијација проблемот се решава бесплатно во рок од четири часа.

Истовремено, државата обезбеудва и субвенцијата за медијација во спорови до милион денари.