Македонија
18. October 2019 - 12:11

3 жртви и 63 потенцијални жртви од трговијата со луѓе минатата година