Бизнис
2. December 2019 - 16:35

17.000 земјоделци ќе добијат поврат на персонален данок за 2018 година

Околу 17 илјади земјоделци до Нова година ќе добијат поврат на персоналениот данок за приходите остварени во 2018 година. Услов е средствата да се исклучиво од продажба на земјоделски производи и да не надминуваат 1 милион денари. Сите пак што имаат приходи над оваа сума мора да ја регистрираат дејноста во надлежен регистар. Ислатата треба да почне идната недела. За да ги добијат парите земјоделците треба да ги ажурираат трансакциските сметки.

Повратот не персоналниот данок не важи за оние кој освен приходи од продажна на своите производи имаат  приливи и  по други основи кој се исто така се оданочени со персоналец.

Од министертвото за земјоделство соопштија дека се зголемуваат и средствата  за млад земјоделец од 1о на 20 илјади евра.